<<< vorige week

15-09-2017 (week 37)

volgende week >>>


  ALS HIJ ONZE LIEVE HEER MAAR NIET RAAKT

Koningsschieten.
Dat was een opmerking van iemand uit het publiek toen Pastoor Van de Laar het geweer naar de hemel richtte. Maar daar was al het een en ander aan vooraf gegaan: de schutsboom, waar de houten vogel op zit, moest eerst worden gevrijwaard van boze geesten. Daartoe trok de schut samen met de pastoor ('de geestelijke overheid') en de burgemeester ('de wereldlijke overheid') drie keer rond de schietboom met de houten vogel en bad de pastoor ook nog drie weesgegroetjes. Dat was even na half twee.

Het eerste schot werd gelost door de pastoor, het tweede door de burgemeester. Dan nog een paar 'ereschoten' door de gildeheren. Toen kwamen beurtelings tien schutters, waaronder twee dames, van het gilde aan de beurt in de strijd om de koningstitel. Pas om kwart over drie, bij het 177e schot viel het laatste stuk van de houten vogel naar beneden. Dat schot werd gelost door Tiny Boogers, de deken schatbewaarder, die daarmee zijn koningstitel prolongeerde. Voor het koningsschieten begon was hij ontdaan van zijn koningsmantel, waarop voortaan een door hem geschonken zilveren schild zit.

   

Nu kon die hem weer omgehangen worden, waarna hij moest beloven over twee jaar wéér een zilveren schild te schenken. Behalve dat moet de koning aanwezig zijn bij allerlei representatieve bijeenkomsten, samen met zijn vrouw Elma die koningin is. Maar hij lijkt daar zichtbaar genoegen in te hebben, zeker met de organisatie van de kringgildedag volgend jaar in het vooruitzicht.


  TERUG IN DE TIJD 1992 [10]

Oude wapens, oude liefde.
Op 6 september 1992 waren de oudste gilden te gast bij elkaar. Handboogsportvereniging Houts Welvaren was te gast bij het gilde St.Antonius Abt op het schietterrein in 't Goor.

Twee 'oudgedienden' met een rijke historie. Na de wedstrijd Wip- en Puistschieten, was het nog lange tijd gezellig toeven in het clubhuis van de schutterij. Het gilde was er prima in geslaagd om een grote zeecontainer om te toveren en in te richten tot clubhuis.
Op 14 september 1992 werd het gerenoveerde St. Antonius kapelletje aan de Schutsboom (hoek St. Antoniusweg) ingezegend door pastoor Kloeg.
Dit kapelletje, dat eerder op 25 november 1962 door de toenmalige pastoor Verbeek werd ingezegend, was sinds 1969 in de vergetelheid geraakt toen de schutsboom daar weg ging.
De gemeente Mierlo bekostigde het opknappen van het terrein.

De Houtse Carrousel.
De eerste editie van een driedaags feest voor jong en oud werd gehouden op 25, 26 en 27 september. Mierlo-Hout Promotion (een stichting die verenigd was met het Houtse verenigingsleven) mocht in veel opzichten een geweldig dorps weekend in de boeken bijschrijven. Een driedaags evenement voor jong en oud. Een enorme feesttent en activiteitenterrein achter de boerderij van Van Dongen aan de Hoofstraat en het voorterrein van Janssen & Fritsen vormden de accommodatie. Als toegift ging het weekend gepaard met een aantal tropische dagen. Kinderspelen en de Turtles. En zo maar tussendoor even de kunstkoe melken.

Wie kent ze niet of herkent het niet: Een Brabantse Avond met troubadour Peter Aarts tezamen met van eigen bodem Ans van Hout. Een revue van de Zonnekanters.
Op zondag ook nog een Parijse Markt met (te) veel commerciële stands.
Er werd gesproken van een ontwaakte en door het succes wakker geschudde en zelfs geschrokken organisatie MHP. Hoewel nog steeds een bestaande stichting, toch in later jaren weer in slaap is gesust.

Skelterrace Fanfare Unitas een succes.
Het was voor de 16e keer in successie dat Fanfare Unitas in 1992 de skelterraces organiseerde. Niet minder dan 110 ploegen streden hun sportieve strijd op de speelplaats van de Odulfusschool waar weer een uitstekend parcours was uitgezet. En racen maakt hongerig en dorstig want rond het parcours werden goede zaken gedaan om de honger te stillen en de dorstigen te laven.

Gouden erkenningen voor houtse slager.
Uit handen van niemand minder dan 'Miss Universial 1992' mochten de ambachtelijke slagers Jan van de Wittenboer en John Kocken 3 gouden erkenningen in ontvangst nemen. Dit voor hun gekookte achterham, leverworst en gebraden gehakt.
De uitreiking vond plaats op de 13e editie van de Floriade wereldwijd en de 4e welke nu in Zoetermeer werd gehouden.

Werkgroep Leefbaarheid Mierlo-Hout.
Uit een wijken enquête in 1992 bleek de top 5 van de ergernissen te bestaan uit:
1.  Hard rijden.
2.  Parkeerproblemen rond winkelcentrum en Geseldonk.
3.  Parkeren op trottoirs.
4.  Hondenpoep.
5.  Straatvuil.
Wat is hier 25 jaar later nog van over of zelfs toegevoegd?
Op plaats
1.  Hondenpoep. Dit ondanks veel voorzieningen en wetgeving maar met onvoldoende handhaving.
2.  Slecht onderhoud van groenvoorziening, trottoirs en bestratingen.
3.  Parkeren op trottoirs en andere niet toegestane plaatsen.
4.  Straatvuil.
5.  Hard rijden en hufterig rijgedrag.
6.  Parkeerproblemen (op de goede weg) behalve direct in het centrum. Bij de Geseldonk betere voorzieningen.

Wordt vervolgd...


<<< vorige week

15-09-2017 (week 37)

volgende week >>>