<<< vorige week

18-08-2017 (week 33)

volgende week >>>


  TERUG IN DE TIJD 1992 [6]

PSV-Fanfare Unitas 0-1.
Op 11-4-1992 mocht Fanfare Unitas een thuiswedstrijd van PSV muzikaal opluisteren. Op 'De Beemd' was intensief geoefend en zelfs het clublied van PSV was ingestudeerd.

Maar vanwege de stadionreclame, wedstrijdvoorbereiding mocht Unitas alleen ver voor de wedstrijd optreden en dus tijdig het veld ruimen. Maar of het toeval, de muzikale injectie, of daadkracht van het elftal was, er werd met 3-0 van Willem II gewonnen.

Parochiebestuur dient ontslag in.
Na de benoeming van een nieuwe pastoor ontstaan er in het begin van 1992 al snel problemen binnen de parochieleiding. Dit resulteerde al snel in het solidair 'opstappen' van het voltallige bestuur. Er zou verschil van inzicht zijn gerezen tussen de pasto(o)res en het parochiebestuur. En dit al zo kort na de benoeming door de staf van het bisdom. Ook in een zeer teleurstellend gesprek met Mgr. J. ter Schure en vicaris Hurkmans op 21 maart 1992 werd niet duidelijk waarom het ervaren zittende bestuur niet goed meer zou functioneren. Men kreeg, en heeft nooit, antwoord gekregen op de reden van het ontslag. Door het voormalige bestuur werd een bijeenkomst in de Geseldonk gehouden om daarna de leden van de parochievergadering te kunnen informeren. Tijdens die bijeenkomst werd beslist dat een tweetal parochianen een gesprek met de pasto(o)res zouden aangaan om te proberen de zaken te verzoenen. Echter ook dat kwam niet van de grond omdat zij de deur gewezen kregen en het niet tot een gesprek kon komen.

Het verenigingsoverleg (VOM).
Het 12,5 jarig bestaan van het VOM ging in stilte voorbij. De werkgroep Leefbaarheid was weliswaar uitgebreid met twee personen maar vroeg om nog meer uitbreiding, het liefst in de vorm van een aantal dames. Dit ontlokte de komische opmerking dat 'leefbaarheid niet leefbaar is zonder dames'.
De benaming 'dames' zou 25 jaar later niet meer kunnen. Recent is voorgesteld, respectievelijk discussie ontstaan, om aan de geslachtsaanduiding een ander 'label' te hangen.
Er was toen ook een onderzoek gaande met betrekking tot de herinrichting van het centrum. Er lag een voorstel om een nieuw centrum voor 't Hout te ontwikkelen rond de voorstadhalte 't Hout. Dat zou dan ingericht moeten worden tussen de Slegersstraat en de spoorlijn vanaf het broeders huis tot aan het station.
Dit plan heeft het niet gehaald. Maar een aantal jaren later werd alsnog het huidige centrum, in combinatie met de inrichting van het Janssen & Fritsenplein, met winkels en supermarkt ontwikkeld.

Pater Bollen 60 jaar priester.
Op 2e paasdag, 20 april 1992, vierde pater Frits Bollen zijn 60 jarig priesterfeest. Ook precies 60 jaar geleden stond hij voor het oorspronkelijke hoofdaltaar op 2e Paasdag waar hij toen in zijn eigen parochiekerk zijn 1e H.Mis opdroeg.

De sympathieke rasechte Houtenaar mocht zoveel felicitaties in ontvangst nemen dat zelfs een lange wachtrij ontstond.
De 85 jarige Pater bollen woonde en werkte na zijn pensionering toen al 14 jaar in Alphonsus Hij overleed op 7-2-2002 in zijn 94e levensjaar.

Uit de Gemeenteraad.
In die jaren volgde Houtvonken intensief de ontwikkelingen binnen de gemeente en vooral die gericht waren op de wijk 't Hout.
In de gemeenteraad kwam de grondaankoop bij Veedrift en Berenbroek aan de orde om de Westtangent te realiseren. Dit was de aansluiting van de Helmondweg naar de (Van UPC/ZIGGO via de Brandevoortsedreef) naar de Heeklaan.

Ook de inrichting van het voorterrein van de NS- voorstadhalte en het bouw- en woonrijp maken van een terrein aan de Dolfijnlaan (voormalige kleuterschool 't Schrijverke) voor de bouw van 10 senioren woningen passeerden de Raad.
Deze zaken zijn intussen al jarenlang geleden gerealiseerd.
De aandacht voor de samensmelting van twee gewesten, het streekgewest Helmond en regio Kempenland tot het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft bestaan van 1993 tot 2015.

Renovatie Houtse Parrallelweg.
Er werd in die tijd een jaarlijkse Houtse wielerronde verreden. De Houtse Parallelweg lag in het parcours. De renovatie daarvan, de aanleg van riolering en herstraten was in volle gang. Het was de vraag of die afgerond zou zijn voor half mei 1992.

Het was het weer en de aannemers die de wind in de zeilen hadden en dus dit deel van het parcours tijdig vrij gaven om de renners vrij baan te geven.

Word vervolgd....


  MIERLO-HOUT TOEN EN NU [8]

De spoorwegovergang bij de Mierloseweg-Hoofdstraat met de benzinepomp en showroom van Van Vlerken en links de Luciaschool. Nu het bejaardenhuis met rechts al jaren een braakliggend terrein voor misschien een nieuw schoolgebouw


<<< vorige week

18-08-2017 (week 33)

volgende week >>>