<<< vorige week

07-07-2017 (week 27)

volgende week >>>


  VERBINDEN EN SAMEN VERDER

Dat was het thema van de wijkbijeenkomst die de besturen van Stichting Wijkraad Mierlo – Hout, Stichting Wijkhuis 'de Geseldonk' en Stichting Mierlo – Hout in Actie hadden georganiseerd op vrijdag 30 juni. De uitnodiging voor deze bijeenkomst was verzonden aan alle besturen van de stichtingen, en verenigingen van Mierlo-Hout en gebruikers van de Geseldonk.
En gelukkig was er goed gereageerd want er was een hele grote opkomst in de grote zaal van de Geseldonk. Opvallend was wel dat er enkele grote, jeugdige verenigingen ontbraken.

Jan Drouen deed het openingswoord en gaf verdere uitleg over het programma. De deelnemers hadden bij opgave van de avond al door moeten geven aan welke workshop ze deel wilden nemen. De workshop Jeugd en Jongeren kwam helaas te vervallen door een gebrek aan voldoende deelnemers maar de andere 4 workshops vonden wel doorgang. De groep werd verdeeld en verspreid over de diverse ruimtes.

Maatschappelijke activiteiten.
Welke afspraken en verbindingen zijn nodig om de 'Zorg – samen – buurt' echte vorm te geven, waardoor er op vele vlakken een goed functionerend vangnet ontstaat?
Met deze opdracht ging men met elkaar in gesprek en al heel snel kwam
er een aantal belangrijke vragen en tips op papier te staan zoals:
Welke behoefte is er in een wijk, en voor welke leeftijdsgroepen? Welke netwerken zijn er? Is er behoefte aan een verzamelpunt in de wijk? Of aan een wijk-app? Houd het kleinschalig en leer elkaar kennen. Positieve activiteiten kenbaar maken via Houtvonken. Hoe bereik je de moeilijke groepen (armlastigen)?

Culturele activiteiten.
Met de verenigingen, die op dit gebied actief zijn, komen tot een gezamenlijke uitvoering in de Geseldonk.
Hoe krijg je de groepen bij elkaar? Oud en jong? Verenigingen willen allemaal meehelpen. Worden kinderen betrokken? Muzikale invullingen. Bonte avond. Wervend voor aanwas voor verenigingen. Alle verenigingen gaan uitgenodigd worden om iets te organiseren. De basis ligt er.

Wijkactiviteiten.
Samen komen tot een grote activiteit, die bindt en Mierlo–Hout nog eens nadrukkelijk op de kaart zet.
Één wijkactiviteit: boerenmarkt, Halloweenoptocht, lampionnenoptocht, zeepkistenrace, open podium/talentenjacht. Kleine verenigingen kunnen aansluiten bij activiteiten. Als gelijke partners instappen. Gaan ook verder met afvaardigingen om iets te organiseren.

Leefbaarheid.
Op welke wijze kunnen we de leefbaarheid in Mierlo-Hout bevorderen. Hierbij kun je denken aan fysieke verbeteringen, maar ook aan zaken, die het welzijn van diverse doelgroepen bevorderen.
Er is gesproken over verkeer, infrastructuur en openbare ruimte. Is er voldoende openbare verlichting? Hoe zit het met groenonderhoud, hondenpoep en parkeerdruk. Autoluw centrum. Wandelroute. Kiss and ride bij scholen. Onveilig gevoel op straten. Meer bekendheid van verenigingen onderling.
Al deze zaken werden in een korte presentatie toegelicht door de gespreksleiders van de betreffende groepen. De conclusie was zeer zeker ook dat er veel inbreng bij alle werkgroepen was. Dit alles leidde tot een heel positieve avond waar zeer zeker ook kritisch naar zaken gekeken kon worden. En deze avond zal zeker een vervolg krijgen want in diverse groepen is het idee geopperd om door te gaan op de genoemde onderwerpen met afvaardigingen van diverse verenigingen en andere partijen.
Na deze workshops werden de mensen uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de ontmoetingsruimte. En het bleef nog heel lang druk en gezellig en was het mooi om te zien dat er volop werd gesproken met collega bestuursleden van andere verenigingen om samen verder te kijken naar mogelijke verbindingen.


  MIERLO-HOUT TOEN EN NU [2]

De voormalige CAV, of later genoemd de Boerenbond aan de Hoofdstraat is in delen gesloopt om in 2016 terug te keren als Sportschool en Supermarkt. Duidelijk is dat de nieuwbouw toch nog herkenbare onderdelen van de oudbouw heeft

  WERKZAAMHEDEN GESTART

Met het uitgraven van het grondwerk en het boren van de palen zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van 22 energiezuinige woningen aan de Dolfijnlaan.

Omdat het nieuwbouwplan midden tussen bestaande bebouwing ligt is er gekozen voor boorpalen. Nu deze palen zijn geplaatst kan men beginnen met het leggen van de fundering. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen van deze woningen.


<<< vorige week

07-07-2017 (week 27)

volgende week >>>