<<< vorige week

16-06-2017 (week 24)

volgende week >>>


  NOG EEN KEER NEI SKOEN

Het neigde naar een sfeer zoals we die kennen van de asielzoekersdebatten die we vorig jaar in de journaals zagen. Keurige mensen die plotseling geen maat meer kennen, zo leek het op de bijeenkomst die de gemeente had belegd in de Geseldonk vorige week woensdag. Wethouder van der Zanden begon met aan de ongeveer tachtig aanwezigen excuses te maken over de informatieverstrekking, dat is fout gegaan. Een vervelende situatie die tot onrust leidde. Deze avond was belegd om dat recht te zetten. Nei Skoen past binnen de wet maatschappelijke opvang (WMO) en dat zit in de portefeuille van Van der Zanden. Het is een project waar de ervaringsdeskundigheid van de bezoekers anderen helpt en ondersteunt om weer wat met hun leven te doen. Kees van Rest (hij heeft jaren geleden in een zelfhulpgroep gezeten) vertelde over de zoektocht naar een plek. Na een aantal keer 'nee' te hebben gehoord kwam dit gebouw in beeld. Snelheid was geboden want er waren kapers op de kust, andere partijen waren in de markt om dit gebouw te huren. Daar ging het mis: Nei Skoen ging snel en doelgericht aan het werk en verzuimde de buren in te lichten. De ruimte is in gebruik genomen en 's morgens worden trainers opgeleid, 's avonds zijn er zelfhulpgroepen en alleen 's middags is er vrije inloop. Daar komen mensen om wat anders te doen naast of na hun behandeling bij AA, CA of NH. Daarover ontstond discussie: buurtbewoners kregen al ideeŽn over drugskoeriers en drankflessen. Getuigenissen van ex-verslaafden die aanwezig waren en die vertelden dat zij juist niet meer gebruikten, maakten op de aanwezigen geen indruk. Er was gewoon geen oor voor. Het feit dat zij soms hun kinderen meebrengen stelde de buurtbewoners niet op hun gemak voor wat betreft de veiligheid van hun eigen kinderen. Er werd gevraagd om camera's, maar dat is vooralsnog geen haalbare kaart. In bijzondere gevallen, als de veiligheid in het geding is, kan de burgemeester daarover beslissen. Al met al, Nei Skoen mag, kan en moet er zijn als opvang voor als je uitbehandeld bent. Een vergunning is niet nodig, Nei Skoen is 'aannemer' bij de gemeente die verantwoordelijk is voor de WMO.
Ook bij de wijkraad was onvrede over de communicatie. Echter, dit is een overeenkomst tussen particuliere partijen. De gemeente gaat daar niet over. Wat de wijkraad te bieden heeft is een 14-daags overleg met afgevaardigden van de buurt en Nei Skoen.
Tenslotte lichtte gebouweigenaar Roland Nederveen toe blij te zijn met deze huurder. Na anderhalf jaar leegstand weer een maatschappelijke bestemming. Er waren drie partijen die wilden huren en hij vindt dit een heel mooi initiatief waar hij sympathiek tegenover staat. Ook hoopt hij dat Nei Skoen niet wordt afgerekend op de bestaande problemen in die omgeving. Iedereen kan tenslotte in potentie te maken krijgen met problemen waarbij hulp welkom is


  ZAKENNIEUWS

Leuker leven.
Leuker leven, wie wil dat niet? We waren op bezoek bij Pascale Neervens-van Hooft in de Dr. Klompťlaan. Zij wil zich daar voor inspannen met haar pas geopende 'onderneming'. Na jaren in Mierlo-Hout in de apotheek gewerkt te hebben en nog een paar jaar in de apotheek van het Elkerliek heeft ze besloten zelfstandig ondernemer te worden in de zorgsector. Niet de zorg aan het bed of schoonmaak in huis maar aandacht voor de mens. Senioren en mensen met een beperking hebben soms behoefte aan begeleiding. Als hun omgeving, kinderen of ouders, die niet kan bieden, biedt Leuker Leven de helpende hand. Samen iets doen zoals wandelen, boodschappen, een kopje koffie drinken, bezoek aan de dokter of een museum. Het kan allemaal.

Leuker Leven geeft een aanvulling op de mantelzorg. Het geeft de kinderen rust als zij bijvoorbeeld tijdens hun vakantie of weekendje weg weten dat vader of moeder niet onverzorgd achterblijft. En er komt terugkoppeling van de activiteiten middels een berichtje of foto. Niet alleen thuiswonenden, ook mensen in een verzorgingshuis kunnen een beroep doen op Pascale. Ze is als zzp-er een ingeschreven zorgverlener. Leuker Leven werkt op uurbasis, er wordt een zorgcontract opgesteld en in sommige gevallen is een financiŽle tegemoetkoming uit een PGB mogelijk om de rekening te betalen. Wie meer wil weten neemt contact op met Pascale via 06 28094066 of pascale@leukerleven.info


<<< vorige week

16-06-2017 (week 24)

volgende week >>>