<<< vorige week

19-05-2017 (week 20)

volgende week >>>


  BUURTSKOOL

Stichting Nei Skoen start in oude Rabobank.
25 mei opent de Buurtskool. In het pand, waar voorheen de Rabobank zat en later de bibliotheek en d'n Huijsakker, start de stichting Nei Skoen een vrijplaats Buurtskool. Deze vrijplaats wordt een ontmoetingsplek voor alle Helmonders ongeacht rang, stand of afkomst. Zij biedt mogelijkheden voor iedereen om te werken vanuit een passie aan iets wat zij heel graag willen doen of leren. Iedereen is volgens de begeleiders van harte welkom. 7 dagen per week is het gebouw open voor iedereen.

De Stichting is in het gebouw terecht gekomen doordat hun accountant Nederveen van der Heijden Accountants in het zelfde pand zit en wist van hun zoektocht naar een plek. Nadat een nieuwe huurder van het pand zich op het laatste moment terug trok kwam de ruimte vrij en kon de stichting Nei Skoen deze ruimte huren.
De stichting Nei Skoen bestaande uit voorzitter Kees van Rest, secretaris Dirk den Hollander en penningmeester Niels van de Westerlo zijn door de gemeente gefinancierd met een eenmalige bijdrage, verder verdienen ze geld met het geven van trainingen en het krijgen van schenkingen. Hun project Buurtskool dat nu dus aan de Hoofdstraat is gevestigd wordt gerund door directeur Tom Heiwegen. Samen zorgen zij voor een permanente bemensing van de ruimtes waar overdag iedereen van harte welkom is en waar 's avonds Zelfhulpgroepen samen komen. Deze laatste groepen worden gecoŲrdineerd door het kantoor van het zelfhulpnetwerk dat nu nog in Het Claraklooster aan de Molenstraat zit, maar omdat zij geen deel uitmaken van de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) verhuist dit nu naar de Hoofdstraat.
In hun schrijven over de Buurtskool geven zij aan dat deze wordt gerund door ervaringsgenoten. Als stichting met ideŽle doelen biedt Nei Skoen graag kansen aan mensen die in het leven tegenslag hebben, van welke aard dan ook. Iedereen is dan ook welkom zelfs om alleen maar een kopje koffie te drinken. De Buurtskool is geen hulpverleningsorganisatie, zij is geen dagopvang en zij is geen inloop. Op de voormalige bar van d'n Huijsakker hangt een vel papier met daarop onderwerpen die in bijeenkomsten voor de oprichting van de Buurtskool zijn aangedragen. Zo willen toekomstige gebruikers gaan tuinieren, wat op de oude parkeerplaats aan de achterzijde kan. Hier willen ze een soort stadstuin laten ontstaan. Aan deze achterzijde komt ook de ingang. Muziek maken, ze hebben al een speciale geluidsdichte muziekruimte ingericht. Alle creatieve onderwerpen worden samen gedaan met het Kunstkwartier, deze heeft fondsen om dit soort dingen te financieren. Verder staat er nog: fietsen herstellen, haken, breien, naaien, schaken en nog meer van dit soort onderwerpen. Iedereen is welkom en voor iedereen wordt getracht een bezigheid te organiseren. Alles is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is erg welkom. Het bestuur probeert op korte termijn contacten te leggen met de wijkraad en de omwonenden om duidelijk te maken dat zij geen overlast voor de buurt zijn, maar juist een centrum waar iedereen van harte welkom is.


  LAATSTE WAPENFEIT

Stichting gaat wel door.
Donderdagavond was het 10e Mierlo-Houtse Wapenfeest. In zaal De Koning werden voor de 10e keer vrijwilligers die in Mierlo-Hout actief zijn getracteerd op een feestavond. Het bijzondere aan dit feest was, dat betaald wordt door sponsoren en de opbrengsten van de verkoop van Mierlo-Hout wijn, dat het het laatste feest in deze vorm was. De leden van de stichting, Femma van Poppel, Henk van de Westerlo en Mario Coolen, gaan wel door met hun stichting maar willen samen met hun sponsoren onderwerpen aanpakken die de uitstraling van de wijk verbeteren.

Hun eerste klus is het opknappen van het wapenschild dat bevestigd is aan de gevel van het voormalige Unitasgebouw aan de Hoofdstraat. Andere plannen zijn het onderhouden van de klok aan de Hoofdstraat en de vlaggen met het door hen zelf ontworpen wapen van Mierlo-Hout. Wijkwethouder Frans Stienen was als speciale gast aanwezig en bedankte alle vrijwilligers die er mee voor zorgen dat Mierlo-Hout een leefbare wijk blijft. De avond werd afgesloten door Johnny Sleegers.


<<< vorige week

19-05-2017 (week 20)

volgende week >>>