<<< vorige week

21-04-2017 (week 16)

volgende week >>>


  B&W BEZOCHTEN DINSDAG MIERLO-HOUT

Het wijkbezoek van burgemeester Blanksma, wijkwethouder Frans Stienen (Stedelijke Ontwikkeling, Huisvesting) en de wethouders Erik de Vries (Verkeer, Stedelijk Beheer), Jos van Bree (Economie en Arbeidsmarkt), Margreet de Leeuw (Jeugd en Jongeren, Onderwijs), Nathalie van der Zanden (Maatschappelijke Ondersteuning) Paul Smeulders (FinanciŽn en Belastingen) vond voor de tweede keer plaats. Ook gemeentesecretaris Alwin ter Voert was aanwezig.

Het gezelschap werd ontvangen bij het Gilde St. Antonius Abt in de Beemd en werd bijgepraat over het wel en natuurlijk wee (mogen we het pad verharden enzovoort) van de vereniging. Maar ook over het plan om in juni 2018 de kringgildedag te organiseren waar natuurlijk de nodige medewerking en vergunningen van de gemeente noodzakelijk zijn. Het aangeboden borreltje werd niet door iedereen opgedronken die met de auto was; de wijkagenten waren immers ook aanwezig. Daarop ging het gezelschap naar de Geseldonk waar Jan Drouen de bijeenkomst opende. Daarbij liet hij de positieve zaken de revue passeren zoals het huiskamerproject en het succes van het ORO-eetpunt (misschien komt er een tweede dag). Burgemeester Blanksma noemde een paar opmerkelijke feiten die met onze wijk te maken hebben. Zo is het aantal inbraken in Mierlo-Hout vorig jaar met 40% gedaald. Ook bijzonder is dat de vraag naar hulp en zorg in Mierlo-Hout opvallend veel kleiner is dan gemiddeld in de gemeente. Dat zegt iets over de samenhang in de wijk. Daarna verdeelden de burgemeester en de wethouders zich om met groepen wijkbewoners die zich daarvoor hadden aangemeld te praten. Daaruit kwamen voor wat betreft wethouder De Vries de volgende zaken naar voren: betere afspraken vooraf maken met bewoners over groen. Hij zag een mooie film over het Groot Goor. Er is aandacht gevraagd voor het behoud en onderhoud. Wethouder Van der Zanden was zeer te spreken over het huiskamerproject voor licht dementerenden maar ook de aandacht die de mantelzorgers krijgen. Het lijkt heel goed te gaan en wordt nagevolgd. De vraag die gesteld moet worden is 'Wat is het maatschappelijk rendement' en niet 'Wat kost het'. Het gaat om participeren. Wethouder Van Bree kreeg te maken met parkeren op het terrein tegenover Moons met een pad naar school. Dat is een taai dossier waar De Vries zich mee bezig houdt. Hij kreeg ook de opmerking dat 't Hout zich voelt achtergesteld bij het centrum daar waar het gaat om medewerking bij het organiseren van evenementen. Wethouder De Leeuw was vol lof over het eetpunt en hoe dat functioneert. Een van de medewerksters had haar dat uitgelegd. Ander punt het AED-netwerk dat zo snel mogelijk (rond de vakantie) wordt uitgerold. Er zijn 6 AED-apparaten nodig en 60 geschoolde vrijwilligers (die bovendien ook nog eens hard kunnen lopen). Wethouder Smeulders sprak in de sporthal met bestuursleden van Polaris over het gebouw. De gemeente biedt sportaccommodaties een quick scan aan om de mogelijkheid te onderzoeken energieneutraal te worden. De gemeente heeft plannen voor sportaccommodaties op De Braak, maar begrijpt dat Polaris aan Mierlo-Hout vast zit. Gemeentesecretaris Ter Voert, meldde namens burgemeester Blanksma die eerder weg moest, blij te zijn met 9 buurtpreventieprojecten en 1 in oprichting. een bijna unieke samenwerking tussen de buurtverenigingen en wijkagenten Monique en Henri. Uitgezocht kan nog worden of verdere digitalisering mogelijk is zonder de privacy in gevaar te brengen. Dat om de dekking te vergroten. Al met al een vruchtbare bijeenkomst die binnen de gestelde 2 uur kon worden afgewerkt.


<<< vorige week

21-07-2017 (week 16)

volgende week >>>