<<< vorige week

10-02-2017 (week 06)

volgende week >>>


  NIET ALLEEN TREINEN OP STATION 'T HOUT

Vanaf deze week ook koffie, repen, chips en rookwaren. En voor wie dat wil ook broodjes, snacks en zelfs frites. Op alle grotere stations in Nederland is dat gemeengoed. Maar voor zo'n klein station als 't Hout heel bijzonder. Normaal gesproken baat NS zelf de stations uit met haar eigen formules. Maar hier is een zelfstandig ondernemer ingestapt. Na het vertrek van de mondhygiŽniste stond het station leeg.

Jammer, want het is een mooi vormgegeven station (een cirkel die over de rails kringelt) waar meer mee kan dan alleen op de trein stappen. Het is nog zoeken naar de juiste mix van producten en openingstijden. Voorlopig zijn De openings tijden van 07.00 uur tot 19.00 uur en dat van maandag tot en met zaterdag. Er wordt nog gestudeerd op de zondag, er zijn dan immers geen forenzen. De zaak denkt ook een functie te hebben in de wijk; bewoners kunnen ook terecht voor broodjes en frites. Benieuwd of het net zo snel gaat lopen als de sprinters die het station aandoen.


  SANERING KROMME HAAGDIJK

Aan de Kromme Haagdijk ligt ongeveer bij de hoogspanningslijnen een bosje dat is afgezet met bouwhekken. In 2015 is hier onderzoek gedaan en er is gebleken dat er tot ongeveer een meter diep sterke verontreiniging zit. Die verontreiniging bestaat uit zware metalen en asbest. Het grondstuk is sinds 1996 eigendom van de gemeente. Er zouden geen risico's zijn voor mens en milieu en daarom is niet gesaneerd. Maar om contact en verspreiding te voorkomen zijn de bouwhekken geplaatst. Maar bouwhekken zijn alleen in afwachting van sanering en een definitief inrichtingsplan een oplossing.

Met omwonenden is gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen. De wensen lopen nog al uit elkaar en variŽren van een definitief hek tot sanering en inrichten als groen met een speelfunctie.
Er is een flora- en faunaonderzoek gedaan, half februari (voor het broedseizoen) worden de bomen gekapt. Vervolgens wordt het terrein afgedekt met een lucht- en waterdoorlatend doek waarop een 'leeflaag' wordt aangebracht en kan het terrein weer gedeeltelijk als bos worden ingericht. De kosten voor deze operatie zijn begroot op Ä 125.000 en de omwonenden zijn ingelicht over dit besluit en de werkwijze.
(Deze informatie is ontleend aan Raadsinformatiebrief 6 van 27 januari jl.)


<<< vorige week

10-02-2017 (week 06)

volgende week >>>