<<< vorige week

13-01-2017 (week 02)

volgende week >>>


  WAT BRENGT 2017?

Het was koud zondagmorgen. En glad op de stoepen. Maar 'heel 't Hout' was naar Zaal de Koning gegleden om elkaar het beste te wensen. Maar ook om te horen wie de MierloHoutenaar van 2016 is geworden. Jan Drouen, voorzitter van de wijkraad, liet voorafgaand aan de bekendmaking de plannen voor 2017 de revue passeren. Zo begint op 1 februari de eerste wijkconciŰrge, wordt het plan voor de AED's zo mogelijk nog voor de vakantie uitgerold en gaat het mantelzorg cafÚ in de Geseldonk wegens succes uitbreiden. Op 18 april zal het college van Burgemeester en Wethouders een wijkbezoek brengen aan Mierlo-Hout.

Daarna werden de genomineerden voor MierloHoutenaar 2016 op het podium geroepen. Zoals bekend kunnen groeperingen en individuelen worden genomineerd. Bij de groeperingen ging de titel naar de OVMH, vˇˇr de Werkgroep Jeugd van de SOM, de VVH (verkeersregelaars) en Attentie Buurtpreventie Apostelwijk. Bij de individuelen werd Antoon van Lieshout (Houtse Kluppels, Gilde, OVMH, oud papier, enz.) gekozen terwijl Piet Maas (KBO) en Frans Welten (EHBO) ook een prijs mochten verdelen.
Nadat Frans Stienen in zijn functie van voorzitter van de jury de prijzen had uitgereikt nam hij het woord als wijkwethouder. In zijn speech refereert hij aan de verkiezingen in Amerika, de verharding die daar zo zichtbaar is, de komende verkiezingen in ons land, waar dat gelukkig anders gaat. Deze keer doen eenentachtig partijen mee en er moeten altijd compromissen gesloten worden want zo zit ons land in elkaar. Hij kon ook zeggen dat eindelijk in 2017 een begin wordt gemaakt met de Mierloseweg. Daarbij noemde en roemde hij de inspanningen van Joke van Eemeren die daar dan ook verdiend applaus voor kreeg. Er moet een ei gelegd worden over het terrein aan de Hoofdstraat tegenover Moons-Wich. Haring of kuit en misschien moet de gemeente daar wel veel op afschrijven maar het zij dan maar zo. De binnensportaccomodaties in Mierlo-Hout worden onder handen genomen. En tenslotte noemde hij het 55-jarig jubileum van de Houtse Kluppels. Hij zag de katholieke traditie van vastenavond buiten verplaatst worden naar alleen maar binnen. Daarom zijn oproep om vooral ook naar buiten te gaan om daar te vieren.


<<< vorige week

13-01-2017 (week 02)

volgende week >>>