Wie of wat is de Stichting Houtvonken?

Houtvonken is de naam van het wijkblad voor Mierlo-Hout. De wekelijkse uitgave van het wijkblad is ondergebracht in de Stichting Houtvonken.

De artikelen 2 (doel) en 3 (middelen) van de statuten luiden:

Artikel 2: De stichting heeft ten doel de bevolking van de wijk Mierlo-Hout zowel op algemeen maatschappelijk als op religieus terrein voor te lichten en tracht de gemeenschapszin tussen de wijkbewoners onderling te bevorderen.

Artikel 3: De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door het regelmatig publiceren van berichten en artikelen in een door haar uit te geven blad genaamd Houtvonken.


Bestuur.

Voorzitter

:

H.G.J. (Henri) Meeuwsen, tel. 06-51632457 (na 18.00 uur)

Vice-Voorzitter

:

A.P.H. (Toon) Kanters

Secretaris

:

J. (Jan) Snijders, Pastoor Elsenstraat 2E, 5706 VP, Helmond, tel. 0492-474555

2e Secretaris

:

Th.W.M. (Thea) Fransen

Penningmeester

:

A.H.E.E. (Toon) Verhees, Hortsedijk 51, 5708 HB, Helmond, tel. 0492-536520

2e Penningmeester

:

M.F.M. (Marc) Kerkhof

Bestuurslid

:

M.W.G. (Marij) van de Meulenhof


Redactie.

Marc Kerkhof, Eric van Kilsdonk en Ton van de Meulenhof.


Vrijwilligers.

Houtvonken is een stichting met een ideŽle doelstelling. Alle medewerkers werken wekelijks op vrijwillige basis aan het wijkblad. Op dit moment bestaat het Houtvonkenteam uit ca. 20 vrijwilligers die wekelijks aan het wijkblad samenstellen en drukken. Medewerkers van Houtvonken hebben over het algemeen een lange staat van dienst. Binnen het huidige team bevinden zich meerdere medewerkers die 25 jaar of langer onafgebroken werken aan het wijkblad.


Bezorging.

De bezorging werd vanaf de oprichting in 1965 tot medio 2008 uitgevoerd door de koeriers van de basisscholen. In de zomervakanties en later ook in de kortere schoolvakanties werd de bezorging waargenomen door een groep senioren en andere vrijwilligers. Nadat de bezorging via de basisscholen gestopt is per medio 2008 wordt de wekelijkse bezorging van Houtvonken nu volledig verzorgd door een team van vrijwilligers.


Wat u van Houtvonken moet weten.

Houtvonken verschijnt al sinds januari 1965 iedere week gratis huis aan huis in Mierlo-Hout. Mierlo-Hout omvat alle huizen met haar inwoners welke gelegen zijn binnen het stroomgebied van de Goorloop in het noorden en de groenstrook tussen Brandevoort en Mierlo-Hout in het zuiden. Houtvonken is een ongesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk.

Onze inkomsten dienen de onkosten te dekken en bestaan uit advertentieopbrengsten, bijdragen van verenigingen en instellingen en vrijwillige bijdragen van onze lezers in een jaarlijks te houden collecte. De leesbaarheid en interesse voor de inhoud trachten wij vast te houden door een juiste mix na te streven in de verhouding tussen tekst en advertenties. Binnen onze redactionele artikelen staat betrouwbaarheid door hoor en wederhoor hoog in het vaandel. Wij weten dan ook dat wij hierin serieus genomen worden door onze lezers en instanties die de inhoud van onze artikelen ter harte nemen en onze geluiden gebruiken voor diverse doeleinden. Op gepaste wijze trachten wij met een komische noot en positieve instelling bij te dragen aan de opbouw van de wijk Mierlo-Hout en daardoor ook voor de stad Helmond.