Kopij.

  Uitsluitend schriftelijk indienen tot uiterlijk dinsdag 18.00 uur op Pastoor Elsenstraat 49A.


Advertenties.

  Indienen tot uiterlijk dinsdag 18.00 uur op Pastoor Elsenstraat 49A.

  Gebaseerd op € 80,00 excl. BTW (€ 96,80 incl. BTW) per hele pagina,

  Dankbetuigingen : conform advertentieprijzen (tienden).
  Houtvonkjes, maximaal 3 regels, tekst en € 9,70 (incl. BTW) in envelop.
  Verloren : € 9,70 (incl. BTW).

Klik hier voor een totaaloverzicht (Adobe PDF)  Get Adobe Reader


Opmaak/Layout.

Houtvonken wordt uitgebracht in A5 formaat.
Voor advertenties is per pagina minder als A5 beschikbaar i.v.m. paginanummering en de vouw- en nietrand.
Advertentiepagina's zijn verdeeld in tien tienden. Één tiende advertentie bedraagt 1,9 x 13,2 cm (h x b).
Een advertentie van een hele pagina is derhalve 19 cm x 13,2 cm (h x b).

Een eerste advertentie wordt uitsluitend geplaatst tegen contante betaling, voor eventuele volgende advertenties wordt aan zakelijke adverteerders een factuur gestuurd.

Een advertentie kan digitaal aangeleverd worden, o.a. via CD-ROM, DVD, USB-stick, memory-card, maar bij voorkeur via e-mail (info@houtvonken.nl).
Wij verzoeken u dan vriendelijk om uw advertentie of kopij in een van de volgende bestandstypen digitaal aan te leveren:

* Deze bestandstypen dienen in exact het juiste formaat (zie hierboven) en foutloos aangeleverd te worden daar wij deze niet kunnen corrigeren.

De redactie behoud wel het recht om aangeboden advertenties te weigeren of, bij overvloed aan kopij, een advertentie te verplaatsen naar een volgende uitgave.